Η Asset Τεχνολογική, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 υλοποιεί ως συντονιστής το έργο "Invest in Innovation" (In2In). Το In2In σχεδιάζει ένα εργαλείο για την ανάπτυξη και στήριξη της καινοτομίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και αναπτύσσει πληροφοριακό και εκπαιδευτικό υλικό για την επιτυχή εφαρμογή της καινοτομίας στο χώρο εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα: Erasmus+, Invest In Innovation

Η Asset Τεχνολογική σας προσκαλεί στο Διεθνές Συνέδριο "Capacity Building for Lifelong Learning" που διοργανώνει στην Αθήνα, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.capacitybuilding.eu/index.php/materials-services/events/conference-2014/50-cb4llp-international-conference-in-athens-18th-september-2014

Διαβάστε περισσότερα: Διεθνές Συνέδριο CB4LLP, Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 2014

Η Asset Τεχνολογική σας προσκαλεί στην εκδήλωση "Νεολαία σε Κίνηση" (Youth on the Move) που διοργανώνεται στην Καλαμάτα από τις 11 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2014. Το πρόγραμμα "Νεολαία σε Κίνηση" αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί στη βελτίωση της μόρφωσης και των προοπτικών εύρεσης απασχόλησης των νέων.

Ο στόχος του προγράμματος "Νεολαία σε Κίνηση" είναι να παρουσιάσει στους νέους τα πραγματικά οφέλη από τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. ενώ ο απώτερος στόχος είναι να ενισχυθεί η κινητικότητα των νέων στην Ευρώπη για σπουδές ή εργασία.

Οι φορείς που θα συμμετάσχουν εκτός από την Asset Τεχνολογική (πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες), είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), το EURES/ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού), ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Υπουργείο Εσωτερικών με το πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με το πρόγραμμα Horizon 2020 και το Euraxess, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) - Εθνική Υπηρεσία για το Erasmus+, το Europe Direct Καλαμάτας και ο Δήμος Καλαμάτας.

Δείτε το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης

Για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/youthonthemove/events/2014/20140911-kalamata_en.htm

Yom


 

 

 

HFAISTIADESlogo
hermes 
paros
amfiloxia 
topsalogo
    afaia
    mojo
    locateedit